Blue Bar
Innovatived People Redefining Print
  •   
  •   
  •   

  Search

Careers

Możliwości kształcenia

Pracodawca równych szans

Korporacyjny Program Stażu

Korporacyjny Program Stażu stwarza unikalną możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia oraz szansę zatrudnienia na specjalistycznych stanowiskach w Quad/Graphics, jednej z wiodących firm poligraficznych w Europie.

Program trwa prawie rok i jest skierowany do utalentowanych absolwentów uczelni wyższych. Uczestnicy stażu rotują między drukarniami Quad/Graphics, pracując zarówno w działach produkcyjnych, jak i administracyjnych. W każdym z działów spędzają przynajmniej kilka tygodni. W tym czasie uczestnicy programu mają możliwość dogłębnego poznania działu, firmy, a także pracy na wielu stanowiskach, co daje realną sposobność poznania obszaru, w którym najbardziej chcieliby się specjalizować.

Program szkolenia przyszłych liderów oparty jest na zasadzie „całkowity dostęp – zero barier”, która zapewnia stażystom nieograniczony dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz pozwala nawiązać kontakt zarówno z szeregowymi pracownikami oraz kadrą zarządzającą. Stażyści mają duży wpływ na to, czym chcieliby się zajmować i co chcieliby osiągnąć w naszej firmie. Program jest odzwierciedleniem naszej kultury organizacyjnej, gdzie ludzie są zachęcani do poszerzania swojej wiedzy teoretycznej, zdobywania praktycznego doświadczenia, a także budowania relacji z innymi pracownikami.

Jako firma promująca politykę jakości, chcemy zatrudniać „najlepszych z najlepszych”. Właśnie dlatego powstał Korporacyjny Program Stażu. Poszukujemy ludzi młodych i z pasją. Zakładamy, że certyfikaty i dyplomy to nie wszystko, dlatego kierunek studiów nie jest naszym głównym kryterium wyboru. Ważniejsze są dla nas umiejętności i kompetencje studenta oraz jego osobowość.

Sprawdzony wzorzec

Staż jest wzorowany na odnoszącym sukcesy programie Quad/Graphics dla absolwentów amerykańskich uczelni. Realizowany od 25 lat, wciąż cieszy się ogromną popularnością. Jego absolwenci zajmują najwyższe stanowiska menadżerskie działów m.in. sprzedaży, obsługi klienta, planowania. Są również kierownikami regionalnymi i
korporacyjnymi oraz członkami zarządu. Warto dodać, że stanowisko Chief Executive Officer w Quad/Graphics
(w Polsce odpowiadające Dyrektorowi Generalnemu) obejmuje obecnie
absolwent Corporate Training Program.

 

 Zasady Korporacyjnego Programu Stażu w skrócie: 

  • czas trwania ok. 12 miesięcy;
  • przeznaczony dla absolwentów uczelni wyższych technicznych i ekonomicznych, którzy właśnie ukończyli studnia oraz dla studentów, którym do ukończenia studiów wyższych pozostało nie więcej niż 6 miesięcy;
  • wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego; 
  • komunikatywność;
  • umiejętność pracy w zespole.

Informacje o rekrutacji do programu zamieszczane są w sekcji Oferty pracy.

W razie pytań o bieżącą i przyszłe edycje Korporacyjnego Programu Stażu, zachęcamy do kontaktu pod adresem: studenci@quadgraphics.pl