Blue Bar
Innovatived People Redefining Print
  •   
  •   
  •   

  Search

Press Services

Druk

Najbardziej zaawansowany i elastyczny
park maszynowy

Druk 

Nasze maszyny pozwalają nam w pełni zmaksymalizować potencjał kolorowego druku offsetowego. Codziennie wykorzystujemy dostępną nam technologię oraz talent naszych pracowników w celu zapewnienia szerszej dostępności, pogłębionej indywidualizacji
oraz wyższej wartości oferowanych usług.

Zintegrowana platforma produkcyjna Quad/Graphics zapewnia klientom wiele korzyści, z których najważniejsze to realizacja zlecenia w krótszym czasie, przy niższych kosztach oraz w stałej, wysokiej jakości.

Usługi arkuszowego druku offsetowego
Nasz nowoczesny park maszyn arkuszowych daje możliwość realizacji szerokiego spektrum  pomysłowych i wyjątkowych produktów. Quad/Graphics zapewnia elastyczną produkcję poligraficzną, dostosowaną do założonych celów marketingowych i budżetowych.

Usługi rolowego druku offsetowego
Dzięki wysokowydajnym maszynom do rolowego druku offsetowego, dostarczamy najwyższej jakości druk na podłożach o różnorodnej charakterystyce i formatach, w krótkich lub długich seriach. Oferujemy szybką realizację zleceń o napiętych terminach i regionalnej specyfice.