Blue Bar
Innovatived People Redefining Print
  •   
  •   
  •   

  Search

Pre-Press Services

Prepress

Pliki PDF

Pliki PDF

Używanie programu QuarkXPress lub InDesign w celu wygenerownia pliku PDF
InDesign CS2, CS3 and CS4 / Export to PDF

QuarkXPress 7 / Export to PDF

QuarkXPress 6.x / Export to PDF  

Używanie programu QuarkXPress lub InDesign w celu wygenerowania pliku PostScript
InDesign CS2, CS3 and CS4

QuarkXPress 7

QuarkXPress 6 / OSX 10.4 Tiger

QuarkXPress 6 / OSX 10.2 & 10.3

Używanie Acrobat Distiller w celu znormalizowania pliku PostScript do pliku PDF
Acrobat Distiller 8.0 and 9.0

Acrobat Distiller 7.0

Acrobat Distiller 6.0

Acrobat Distiller 6.0 Spot Color

Proof cyfrowy  
Pasek kontrolny

Aby przygotować materiały do druku patrz 
Specyfikacja techniczna