O nas Pokaż menu

Odpowiedzialność społeczna

Quad Europe jest firmą odpowiedzialną społecznie. Tworzymy przyjazne i bezpieczne warunki pracy oraz wspieramy lokalną społeczność i biznes w regionie. W swoich działaniach kierujemy się dbałością o środowisko naturalne, co jest zgodne z naszymi wartościami i co realizujemy m.in. poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych technologii.

Przyjazne miejsce pracy

Podstawową zasadą Quad Europe jest szacunek dla naszych pracowników i troska o ich bezpieczeństwo oraz przyjazne miejsce pracy. Każdego dnia wspieramy ich podstawowe potrzeby, równocześnie oferując im możliwości ciągłego doskonalenia się i rozwoju.

zobacz więcej

Społeczność lokalna

Szanujemy środowisko, w którym działamy. Wspieramy społeczność lokalną oraz rozwój biznesu w naszym regionie. Angażujemy się w działalność na rzecz szkół i instytucji społecznych, współpracujemy przy wydarzeniach ważnych dla mieszkańców okolicznych gmin.

zobacz więcej

Ochrona środowiska

Dbamy o środowisko naturalne nie tylko dzięki wydajnym procesom produkcyjnym, ale także poprzez wykorzystanie energii odnawialnej i wybór dostawców kierujących się podobnymi zasadami. Oszczędzamy energię i surowce, by minimalizować ilość odpadów i substancji emitowanych do atmosfery.

zobacz więcej