Powrót

Odpowiedzialność społeczna Pokaż menu

Ochrona środowiska

Nasze zobowiązania wobec środowiska naturalnego realizujemy poprzez zastosowanie nowoczesnych i wydajnych technologii i procesów produkcyjnych oraz wybór dostawców kierujących się podobnymi zasadami. To pozwala nie tylko oszczędzać energię i surowce, ale też minimalizować ilość odpadów i substancji emitowanych do atmosfery.

Jak dbamy o środowisko w Quad Europe?

Ekologia w produkcji

Działania proekologiczne to część polityki Quad Europe, która ma na celu zapewnienie troski o naszą społeczność, nasz świat i nas samych.

Korzystamy z najnowszych dostępnych technologii, by zapobiegać niekorzystnemu wpływowi naszej działalności na środowisko. Co roku zmniejszamy ilość CO2 emitowanego do atmosfery, a coraz więcej odpadów poddajemy recyklingowi. Dzięki wysoko wydajnym urządzeniom i zaawansowanej technologii zużywamy coraz mniej energii i wody.

Energia odnawialna

Quad Europe, jako pierwsza firma poligraficzna w Polsce oraz jedna z pierwszych w tej części Europy, zdecydowała się na zasilanie energią elektryczną w pełni pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Drukarnie Quad Europe w Wyszkowie korzystają z certyfikowanej energii odnawialnej dostarczanej przez Fortum.

Dodatkowo odzyskujemy wytwarzaną przez nas energię cieplną do ogrzewania wody i budynków biurowych.

Certyfikaty

W Quad Europe stosujemy najskuteczniejsze metody zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko zgodnie ze standardami i przepisami. Procesy produkcji poligraficznej w naszej firmie spełniają wszystkie zalecenia przedstawione w raporcie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, Bezpieczeństwa Nuklearnego i Ochrony Cywilnej dla Przemysłu (BAT).

ISO 14001

Quad Europe posiada certyfikat ISO 14001:2004, potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego firmy z restrykcyjnymi międzynarodowymi standardami. Działania Quad Europe w obszarze ochrony środowiska są regularnie monitorowane przez zewnętrznych audytorów.

Ecolabel

Quad Europe posiada prestiżowy certyfikat EU Ecolabel wydawany przez Komisję Europejską.

EU Ecolabel to oficjalne europejskie wyróżnienie przyznawane produktom o ograniczonym poziomie wpływu na otoczenie. W przypadku Quad Europe certyfikacja dotyczy produktów z papieru zadrukowanego, jak np. katalogi, czasopisma, broszury, biuletyny i książki. Przyznanie certyfikatu poprzedził szereg audytów przeprowadzonych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, które nadaje EU Ecolabel w naszym kraju.

Wymogi EU Ecolabel są zbliżone do kryteriów certyfikacji Nordic Swan czy Austrian Ecolabel.

PEFC oraz FSC®

Quad Europe posiada certyfikaty PEFC i FSC® potwierdzające wdrożenie systemów związanych z ochroną zasobów leśnych.

Istotą obu certyfikacji jest potwierdzenie, że drewno jest pozyskiwane w wyniku prowadzenia prawidłowej i odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Quad Europe uzyskał certyfikaty typu COC (Chain-of-Custody), które przeznaczone są dla firm przemysłu drzewnego. Certyfikacja COC zobowiązuje firmy do przestrzegania ścisłych zaleceń, co do surowców z certyfikatem w trakcie procesów produkcyjnych tak, aby produkt końcowy mógł być oznakowany właściwym logo.

Numer licencji FSC: FSC®-C084600

Galeria certyfikatów