O nas Pokaż menu

Liderzy

Stabilność jest istotnym źródłem siły Quad Europe. Większość członków wyższej kadry kierowniczej to długoletni pracownicy firmy, głęboko zaangażowani w urzeczywistnianie wizji nakreślonej i wcielanej w życie przez Harry'ego Quadracciego i Tadeusza Winkowskiego.

Jakub Dyląg

Prezes Quad Europe

Możemy pozostawić przyszłość samej sobie, ale znacznie lepiej ją sobie wyobrazić taką jaka się nam podoba i zaplanować jak się tam znaleźć. A potem…, to tylko zrealizować.

Absolwent Wydziału Lądowego Politechniki Krakowskiej i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (MBA). Od 1998 roku związany z firmą Winkowski w Radzyminie, potem jako dyrektor zakładu w Wyszkowie, a następnie wiceprezes ds. operacyjnych QuadWinkowski w Wyszkowie i w Pile. W 2014 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego, a w 2017 roku został prezesem Quad Europe. Za największe osiągnięcie uważa zbudowanie wizerunku Quad Europe jako dostawcy usług poligraficznych na najwyższym poziomie.

Dariusz Tomczak

Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu

Zawsze traktuj ludzi tak, jak sam chciałbyś być traktowany.

Absolwent Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. W 1998 r. dołączył do firmy Winkowski, gdzie objął stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży. W Quad Europe odpowiedzialny za sprzedaż, marketing i zakupy papieru. Wybrane osiągnięcia to kilkunastokrotny wzrost sprzedaży firmy od kilkudziesięciu do ponad 700 mln PLN, stworzenie i zarządzanie największą i najefektywniejszą ogólnoeuropejską strukturą sprzedaży oraz skuteczne budowanie relacji biznesowych opartych na zaufaniu, zarówno w ramach firmy, jak i z klientami oraz dostawcami.

Marek Gruszecki

Wiceprezes ds. Finansowych

Biznes jest stworzony przez człowieka dla drugiej osoby, ma rozwiązywać jego problemy i pomagać mu w rozwoju.

Marek Gruszecki jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. i posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w finansach. Do Quad Europe dołączył w 2009r, gdzie objął funkcję wiceprezesa ds. finansowych, zajmując się realizacją strategii finansowej firmy i nadzorując zespoły finansowo-księgowe, zakupowy i zgodności z przepisami.

Tomasz Kędziora

Wiceprezes ds. Administracji

Cenimy sobie nie tylko to co robimy, ale również to jak to realizujemy.

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki oraz prawa pracy. Zatrudniony od 1998 roku, rozpoczął pracę na stanowiskach produkcyjnych jako operator i brygadzista, kierownik introligatorni (od 2003 r.) i dyrektor drukarni w Pile (od 2008 r. do 2010 r.). Od 2011 r. jako członek zarządu spółki nadzoruje pracę obszaru kadr i płac, BHP i administracji oraz wspiera rozwój usług wspólnych dla Quad Europe Inc. od początku ich istnienia po dzień dzisiejszy.

Tomasz Hoppe

Dyrektor Drukarni w Wyszkowie

Każdy pracownik firmy Quad Europe jest tak samo ważny i każdemu należy się szacunek.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył Wydział Inżynierii Produkcji o kierunku „Automatyka i Robotyka” z tytułem magistra inżyniera. Z firmą QuadWinkowski związany od 2001 r. Rozpoczynał jako specjalista ds. produkcji i potem Kierownik Działu Introligatorni w Radzyminie. Od 2005 r. zajmował się planowaniem i organizacją powstającego w Wyszkowie Działu Introligatorni. Od 2009 r. dyrektor drukarni QuadWinkowski w Wyszkowie. Poza obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska, odpowiada on również za optymalizację i standaryzację procesów.

Jean-Michel Gaffé

Dyrektor Generalny Marin’s, Wiceprezes ds. In-Store Solutions

Nasza unikalna platforma marketingowa to połączenie wysokiej klasy konstruktorów w zakresie projektowania rozwiązań typu In-Store, działu strategii i kreacji, z zaawansowanymi możliwościami produkcyjnymi.

Absolwent Wydziału Ekonomii na Université de Normandie. Jean-Michel Gaffé ma wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania. Dołączył do Marin’s w 2005 roku i z powodzeniem zarządzał działaniami operacyjnymi Marin’s na rynku europejskim; był także ważną postacią w budowaniu relacji z Quad Europe. Po przejęciu Marin’s przez Quada w 2015 roku, Jean-Michel został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego Marin’s.